Om

En plats för noteringar och diskussioner om företeelser i vår historia som hjälper oss att förstå vår samtid och kultur. En plats för ett fritt tänkande och spekulerande kring fakta, företeelser eller annat som inte verkar passa in i den officiella världsbilden eller behandlas så styvmoderligt, obegripligt, onyanserat, otillräckligt, fragmenterat eller uppenbart tabubelagt, att jag upplever ett obetvingligt behov att veta mer. Målsättningen är definitivt inte att bli sanningssägaren som tror sig veta allt, men i bästa fall genom idoga studier bli något mer upplyst och säkerligen förvirrad, fast som man säger, på en högre nivå.

Drivs av mig Jan Davilén

Andra webbplatser:

jandavilen.se

Och eld föll fän himlen

Facebooksida ”Och eld föll från himlen”

Instagram @jandavilen

Twitter

Annonser